ImageChef Custom Images
13.03.2007.

UVOD U STUDIJU O NADNARAVNOSTIMA I DOKAZIMA VJEROVJESNIŠTVA

           Jedan od vidova Mu'džize ili nadnaravnog djela sa kojom je došao Allahov Poslanik – poslanik islama Muhammed s.a.v.s. je i obavještavanje o nepoznatim i budućim stvarima i događajima, a koje će se sigurno desiti za njegova života, bilo nakon njegove smrti ili nakon mnogih stoljeća.

Ovakva stvar je po prirodi stvari nedostupna ljudima i džinnima, makar jedni druge u tome potpomagali. Uzvišeni Allah o tome kaže:

Reci: “Ja ne znam da li će uskoro biti ono čime vam se prijeti ili je Gospodar moj odredio da će to poslije dugo vremena biti, On tajne zna i On tajne svoje ne otkriva nikome, osim onoga koga On za poslanika odabere; zato On i ispred njega i iza njega postavlja one koji će ga čuvati da bi pokazao da su poslanice Gospodara svoga dostavili, On u tančine zna ono što je u njih, On zna broj svega što postoji.»[1]

A ovo je ustvari od Allahovog podržavanja riječi Svoga vjerovjesnika kako bi se ljudi uvjerili da je ova vjera – vjera istine i da je Muhammed a.s. uistinu Allahov Poslanik.

Brojne od ovih stvari Allah je kazao u svojoj plemenitoj Knjizi, a brojne stvari je nagovijestio i navijestio i preko jezika Njegova Vjerovjesnika. Neke od tih stvari su se obistinile za njegova a.s. života, neke za života ashaba, neke u vremenima tabiina - sljedbenika, a neke od tih čudnovatih stvari su se obistinile stolječima nakon njegove smrti pa sve do našeg vremena i neprestalno se obistinjavaju i u današnje vrijeme baš onako kako ih je nagovjestio Muhammed a.s. sa velikom preciznošću i mudrošću, kao da ih je gledao vlastitim očima.  U svemu ovome je u stvari dokaz da je objava Kur'ana od Allaha dž.š. a koju je On objavio Svome vjerovjesniku preko meleka Džibrila a.s. A ovo je Objava onog koji zna sriveno i očito, i On je Mudri i Sveznajući.

Uzvišeni Allah kaže: «Elif-lam-ra. Knjigu ti objavljujemo zato da ljude, voljom njihova Gospodara, izvedeš iz tmina na svjetlo, na put Silnoga i Hvaljenoga»[2]  

           Imam Muslim bilježi od Ebu Hurejre hadis u kome stoji da je Allahov Poslanik a.s. rekao: «(Pojaviće se) Dvije vrste ljudi koje ja nisam vidio: ljude koji imaju bičeve poput kravljih repova kojima udaraju ljude i otkrivene i razgolićene žene, one su daleko od pravog puta i one će zavoditi ljude i u njihovim srcima raspaljivati strasti. Na njihovim glavama su frizure poput grba horosanskih mršavih deva – one neće ući u Džennet niti će osjetiti njegova mirisa, a njegov miris se toliko rasprostire!»

           U ovom hadisu Allahov Poslanik a.s. je nagovijestio policiju i opisao ih kao one koji nose debele bičeve (pendreke), poput kravljih repova, kojima udaraju ljude. Iako policija ima veliku i zanimljivu historiju, ipak pojavljivanje uniformisanih, «stručno obrazovanih» profesionalnih policajaca, koji upotrebljavaju silu i kada je potrebno i kada nije je svakako jedna od karakteristika XX stoljeća. Policijsko nasilje i teror je stvarnost u svim zemljama svijeta, a naročito onih sa nedemokratskim državnim uređenjima. Svi demonstranti, opozicionari, «obojeni» i «ostali» toliko puta su imali prilike da osjete ove pendreke na bi gajri hakk. Govor Allahova Poslanika a.s. o ovim ljudima se u potpunosti obistinio i on je stvarnost koju niko ne može zanegirati.       

            Ovaj hadis se u potpunosti ubraja u mu'džize Allahova Poslanika a.s. jer se je ostvarilo ovo o čemu nas je obavijestio iako u njegovo vrijeme to nije postojalo. U hadisu se govori o «otkrivenim... ženama» i to može značiti dvoje:

-         te žene jedan dio tijela otkriju a drugi pokriju, tako da su i otkrivene ali za sebe kažu da su «obučene», ili pak skidaju cijela tijela kako je to slučaj  na nudističkim plažama diljem džahilijetskog svijeta.

-         drugo razumijevanje je da su te žene muslimanke koje se oblače u providnu,  tijesnu, i zavodnu odjeću i koje su ubijeđene da čine dobru stvar a ustvari su daleko od Allaha i njegovih propisa o odijevanju!

Ovaj hadis se, nesumljivo odnosi na današnje žene. Muslimanske žene su danas, u svome oponašanju nemuslimanki, prešle svaku mjeru i veliki broj njih se danas može prepoznati u opisu koji je Muhammed a.s. ostavio u ovom hadisu koji je mu'džiza.[1] El-Džinn, 26-28.

[2] Ibrahim, 1.

islamica

MOJI LINKOVI


Slušajte naše emisije:

"LIJEPA RIJEČ" - svake subote u 20,30
na talasima BM radija ili na bmradio.net


i emisiju „VJERA I ŽIVOT“ - svake nedjelje u 19,00 na talasima BIR radija ili na
bir.ba


Prijatelji bloga:

BROJ POSJETA:
147042

Powered by Blogger.ba
ImageChef Sketchpad - ImageChef.com