ImageChef Custom Images
24.09.2008.

početak jednog prevoda...

Prijevod djela: “Umdetul – ahkam min kelami hajril-enam, s.a.v.s”

 

Pisac: Šejh Imam Hafiz Abdul-Gani Makdisi (541 – 600 h. god)

 

PREDGOVOR PISCA

 

Rekao je šejh Hafiz Tekijjuddin Ebu Muhammed Abdul-Ganij bin Abdul-Vahid bin Alijj bin Surur el-Makdisijj r.a:

 

Hvala Allahu, Vladaru Silnom, Jednom i Jedinom. Svjedočim da nema boga sem Allaha Jedinog koji nema druga, Gospodara nebesa i zemlje i onoga što je između njih, On je Moćni i Onaj koji mnogo prašta. Svjedočim da je Muhammed a.s. Njegov rob i Njegov Poslanik koji je odabran, neka je Allahov mir i spas na njega i njegovu porodicu i njegove dobre ashabe.

A zatim:

Nekoliko moje braće me zamolilo da napravim skračenu zbirku hadisa koji tretiraju propise a koji su vjerodostojni po dvojici najvećih imama hadisa: Ebu Abdullaha Muhammeda bin Ismaila bin Ibrahima el-Buharija i Muslima bin Hadždžadža bin Muslima el-Kušejrija en-Nejsaburija. Odazvao sam se tome nadajući se da će to biti korisno.

Molim Allaha da nas okoristi ovom knjigom, kao i one koji je budu prepisivali ili je slušali ili je čitali ili je naučili napamet, ili je konsutovali i da je učini iskrenim djelom učinjenim radi Allahova Plemenita Lica, te da bude put do postizanja uspjeha u Dženneti Ne’imu. On nam je dovoljan i divan li je on Gospodar!

 

 

KITAB O TAHARETU - ČISTOĆI

 

 

  1. Prenosi se od Omera sina Hattaba r. a. da je rekao: „Čuo sam  Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi veselleme, kada je kazao: “Zaista se djela cijene prama namjerama zaista će svaki čovjek dobiti ono što je naumio svojim djelom, pa ko bude hidžru učinio u ime Allaha i Njegova Poslanika, njegova je hidžra hidžra Allahu i Poslaniku, ako bude hidžru učinio zbog materijalne dobiti, ili zbog žene da bi se njom oženio, njegova je hidžra je za ono za šta je naumio.”

 

  1. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je rekao: „Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.: “Allah ne prima namaz nikoga od vas – nakon što pokvari abdest - sve dok ne abdesti!”

 

  1. Od Abdullaha bin Amra bin el-Asa r.a. i Ebu Hurejre r.a. i Aiše r.a. da su rekli: “Rekao je Poslanik a.s.: “Teško li se stopalima (petama) od vatre!”

 

  1. Od Ebu Hurejre r.a. se prenosi da je Poslanik a.s. rekao: „Kada neko od vas bude abdestio neka u nos unese vodu pa neka ga ispere. Ko se bude čistio nakon nužde neka to učini neparan broj puta. Kada neko od vas ustane iz sna neka opere tri puta ruke, prije nego ih stavi u posudu, jer niko od vas ne zna gdje su bile njegove ruke (za vrijeme sna p.p.)” u rivajetu od Muslima stoji: “neka ušmrkne u nos vodu…”a u drugoj predaji stoji: “Ko abdesti neka ispere nos ušmrkivanjem.”

 

  1. Prenosi se da je Ebu Hurejre r.a. rekao da je Poslanik a.s. rekao: „Neka ni jedan od vas ne vrši nuždu u stojeću vodu koja ne teće, a zatim da abdesti njome.”  Rivajet od Muslima: “Neka se niko od vas ne gusuli stojećom vodom ako je džunub!”

 

  1. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je Poslanik a.s. rekao: „Kada pas pije iz posude nekoga od vas neka je opere sedam puta!” Rivajet u Muslima: “Prvi puta sa zemljom.”

 

  1. Prenosi se od Abdullaha bin Mugaffela r.a. da je Poslanik a.s. rekao: „Kada pas bude lizao neku posudu, operite je sedam puta i osmi puta je očistite zemljom!”

 

 

  1. Prenosi se od Humrana sluge Osmana bin Affana r.a. da je vidio Osmana r.a. kako je zatražio posudu za uzimanje abdesta, pa je stavio ruke u posudu pa ih oprao tri puta, potom je stavio desnu ruku u posudu potom je njome uzeo vodu za ispiranje usta i nosa, te je izaprao usta i nos. Potom je oprao lice tri puta i ruke do laktova tri puta, potom je potrao glavu potom je oprao noge tri puta a potom je rekao: “Vidio sam Poslanika a.s. da uzima abdest ovako i da kaže: “Ko abdesti ovako kako sam ja abdestio a potom klanja dva rekata u kojima ne bude okupiran ničim od svoje duše, Allah će mu oprostiti sve prijašnje grijehe!”

 

  1. Prenosi se od Amra bin Jahjaa el-Mazinija koji prenosi od svoga oca da je rekao: „Bio sam prisutan kada je Amr bin Ebil-Hasen pitao Abdullaha bin Zejda r.a. o abdestu Poslanik a.s. Zatražio je Abdullah malu posudu s vodom pa im je pokazao abdest Poslanika a.s. Stavio je ruke u posudu i oprao ih tri puta. Potom je uzeo vodu iz posude i izaprao usta i nos sa tri šake vode. Nakon toga je opet stavio ruke u posudu pa je oprao lice tri puta, potom je opet stavio ruke i oprao ih dva puta do laktova, potom ih je opet stavio u posudu pa je njima činio mesh po glavi – s početka glave do nakraj i sa zada do naprijed – jedan puta – a potom je oprao noge.” U rivajetu: “Počeo je činiti mesh sprijeda pa sve do zatiljka a potom je ruke vratio na mjesto od kojeg je počeo činiti mesh.” U drugom rivajetu stoji (da je Abdullah rekao): “Došao nam je Poslanik s.a.v.s. pa smo mu donijeli vodu za abdesta u posudi od …………

 

 

  1. Prenosi se da je Aiša r.a. rekla: „Poslanik a.s. je volio početi sa desnom stranom u oblačenju obuće (i odjeće), u češljanju i uređivanju kose, u čišćenju i u svakoj drugoj stvari!”

 (2003.)

    

 

 

 

 

islamica

MOJI LINKOVI


Slušajte naše emisije:

"LIJEPA RIJEČ" - svake subote u 20,30
na talasima BM radija ili na bmradio.net


i emisiju „VJERA I ŽIVOT“ - svake nedjelje u 19,00 na talasima BIR radija ili na
bir.ba


Prijatelji bloga:

BROJ POSJETA:
152985

Powered by Blogger.ba
ImageChef Sketchpad - ImageChef.com