HABIL I KABIL

KUR’ANSKA HISTORIJA ZA DJECU

 

                             HABIL I KABIL

 

Nakon što je hazreti Hava, naša pramajka zanijela prvu djecu, ljudski rod se lagano širi. Spominje se da je svake godine rađala dvojke. Muško i žensko. Adem a.s. se je brinuo o prikupljanju opskrbe koju im je Allah dž.š. propisao, a Hava se brinula o djeci i spravljanju hrane.

Pošto su njihova djeca dostigla punoljetnost, iz Allahove milosti prema ljudskom rodu, treba da se riješi pitanje prvih brakova. Dakle, brak je jedna od najstarijih ljudskih institucija. Najstariji Ademov a.s. i Havin sin se zvao Kabil koji je imao svoju sestru bliznakinju. Zatim su Habil i njegova sestra bliznakinja. Kada se je postavilo pitanje braka, Kabil je smatrao da svako treba da živi sa onom s kojom je i rođen, a Habil suprotno tome. Tumači Kur’ana, takođe navode da je Kabil bio jače fizičke građe, te da se je bavio zemljoradnjom, odnosno teškim poslovima kojih je bilo u to vrijeme, a da je Habil bio pastir, odnosno bavio se stvarima lakše prirode.

Adem a.s. nakon što je vidio da razilaženje njegova dva sina nije dobro, predložio im je prinesu Allahu kurbane (žrtve), te onaj čiji kurban bude primljen postupit će se po njegovom mišljenju. I oni su prinijeli kurbane. Kad ujutru, nađoše da je Allah primio Habilov kurban. Ovaj drugi se na to rasrdi, pa reče svome bratu:”Sigurno ću te ubiti!” Na to mu Habil smireno odgovori da :”Allah prima samo od onih koji su dobri. A ako ti i pokušaš mene ubiti, ja neću tebe, jer ja se bojim Allaha Gospodara svih svjetova! (Ako to učiniš) ja želim da ti poneseš i moj i svoj grijeh te da te Allah za to kazni!”

A vatra je kazna za sve nasilnike. I strast njegova ga navede da ubije svoga brata, i on ga ubi, nečim poput oštrog kamena. Tada pade prva kap ljudske krvi na ovome dunjaluku. Šejtan, neka je zauvjek poklet, zavede Kabila koji ubi svog rođenog brata. Zadnji Allahov Poslanik s.a.w.s. je rekao da svaka kap krvi koja se je poslije ovog događaja prolila bespravno, da prvi ubica – Kabil, ima dio svoje odgovornosti u njoj.

Kada Kabil ubi brata svoga, te vidi njegovu plemenitu krv kako kapa po zemlji, on tek tada shvati šta je ustvari uradio. U tom času Allah posla gavrana koji pođe kopati po zemlji kako bi to bio pokazatelj kako da pokopa svoga brata. Kad on to vidje, povika: “Zar ne mogu i ja, kao ovaj gavran, zakopati mrtvo tijelo svog brata.” I pokaja se tada Kabil.

Radi toga je Allah propisao: Ko ubije nekoga koji nije nikoga ubio (bespravno), ili onoga koji na Zemlji nered ne čini – kao da je sve ljude pobio, a ako neko bude sebebom (uzrokom) da se nečiji život sačuva – kao da je svim ljudima život sačuvao.  

U ovom kur’anskom kazivanju, vidimo veliku opasnost od prokletog šejtana koji čak pokušava da zavede i one koji su najbliži, poput braće, sestara, supružnika, djece i starijih itd.

Naročito se trudi da zavede one koji su dobri, kako bi ih skrenuo sa Pravog Puta, i kako bi ih zavarao sa svojim lažima. Zato svi mi moramo uzeti pouku iz ovog događaja, te se truditi da šejtanu ne dozvolimo da utiče na nas na bilo koji način.

SAMO JE ALLAH VAŠ ZAŠTITNIK I ON JE NAJBOLJI POMAGAČ!

 

U sljedečem kur’anskom kazivanju upoznat ćemo se sa Nuhom a.s., njegovom porodicom i njegovim narodom, inša-Allah! Do tada:

Es-selamu alejkum we rahmetullahi we berekatuh!

Vaš brat: Esmir M. Halilović 

1 komentar

Komentariši