(NE)MANJINskA DJECA I DVOSTRUKA DISKRIMINACIJA!!

 

Za sve je kriva matematika! Zbog toga matematiku treba kazniti u sarajevskim školama, a ne Vjeronauku! Predlažem ministru Suljagiću, da zbog urgentnosti situacije hitno donese odluku o kažnjavanju sarajevske Matematike i zaštiti manjinska prava onih koji istu nisu shvatili onako kako je shvataju određeni drugovi i drugarice.

Nekako je matematika kriva što Suljagić ima toliku i toliku platu i što je baš on ministar a ne recimo neko drugi, ko bi sigurno bio (ne smijem napisati pametniji) sposobniji i mudriji pa ne bi na početku svoje epohalne vladavnine (smijem li napisati u sarajevskoj nahiji?) započeo rat sa vjerom, vjernicima i vjerskim zajednicama.

Matematika je glavni krivac što je Suljagić uopšte na mjestu na kojem se nalazi. Jer da nije te čudne matematike u kojoj se zbrajaju glasovi svih razočaranih simpatizera SDA, uglavnom vjernika čiju djecu diskriminiše Suljagić i co. (skraćenica od company a ne od comunisti!), SDP nikada ne bi podario tako vrlog ministra koji je toliko hrabar ateista, da je javno, u Bosni (pardon, Sarajevu), proglasio rat Bogu!

I ovo mi je nekako suština priče: Suljagić je ateista i on se hvališe kako ne vjeruje u Boga, (kao da to nas vjernike interesuje!) kako je za njega „Bog mrtav“ i vidimo ga da odmah i djeluje (sveti se??): diskriminiše vjero-nauku, nauku o Bogu, moralu, čestitosti, ljudskosti. I još nek’ mi neko kaže da to nije ideološki!

Čista ideologija: ateizam i komunizam ne priznaju Boga i Bog im je najveći naprijatelj a samim tim i svi oni koji vjeruju u Njega a posebno oni koji poučavaju o Njemu! U tu čudnu matematiku se uvukla i socijalna demokratija. I samo je zakomplikovala! Jer ministar ima pravo da se miješa u svoj posao i da radi na afirmaciji demokratije i demokratskih procesa. Po nečijoj nesreći on radi sa najobrazovanijim dijelom populacije (učiteljima, nastavnicima i profesorima).    

Ako bi recimo, ministar Suljagić odlučio da javno i transparentno, u duhu demokratsko-komunističkih gibanja, a radi nekog većeg cilja, promijeni ime u Nemanja, Nikola, Boško Buha, Duško Dogouško, Mao-ce ili neko drugo, tvrdimo da on ima pravo na to! I niko mu to pravo ne može niti smije osporiti!! Jer je to sloboda izbora kao što su i roditelji djece i sama djeca koja pohađaju vjeronauku slobodno i demokratski izabrali predmet vjeronauku i očekuju nagradu i rezultat od toga svoga izbora.

I kada sam tamam pomislio (moram pisati u jednini ako me drugovi odluče privesti na informativni razgovor – da je jasan krivac!) da se SDP odrekao rigidnog komunizma (ne smijem napisati kumunjarstva) i da otvara novu epohu demokratije, suradnje i dijaloga i da će nam vratiti besplatno zdravstvo, školstvo, rješenje urgentnih socijalnih problema i sl. razočaram se i vidim da su opet udarili, odlukama i(li) instrukcijama, po vjeri i vjernicima. Prvo su udarili na pokrivenu muslimanku koja se usudila da kaže da je Djed Mraz porijeklom i religijom sveti Nikola, te je odmah smijeniše, potom su udarili na jetimsko naselje a sada na svu djecu koja pohađaju vjerunauku. Štaviše, udarili su i na djecu koja (ne)će pohađati vjeronauku!

I za to je kriva matematika! Ko je još kriv? Hmmm. Zlatko Lagumdžija, Sulejman Tihić i co. (opet mislim company ili coalicija a ne comunisti!) i plejada nesposobnih bošnjačkih političara.

Da je recimo ministar odlučio da uvede novi (alternativni) predmet u sarajevske škole, to bi bilo izvrsno razmišljanje i niko se ne bi bunio. Naprotiv! Pa čak recimo da je vratio predmet Marksizam i socijalizam i ponudio ga kao alternativu vjeronauci, i to bi bilo razumljivo… Ali matematika (a ne vjeronauka!) je kriva što za to nema para!

Ili pak da je vrijednim trudom, dugotrajnim razmišljanjem i konstantnom šutnjom osmislio predmet Ateizam ili neki drugi i to bi naišlo na manje reakcije i osude.

A naše reakcije su prirodne: Suljagić i co. (SDP je jasno stao iza njegove odluke a s njima su u co. i SDA) su diskriminisali 41.000 djece koja pohađaju islamsku vjeronauku (i hiljade djece koja pohađaju katolički vjeronauk!) kao i njihove roditelje i Islamsku zajednicu! Ako neko misli da je zadaća Islamske zajednice da osmisli alternativni predmet za 10 % bošnjačke djece koja ne pohađaju vjeronauku grdno se vara! Zar da Islamska zajednica pokreće predmete: ATEIZAM, KOMUNIZAM, BUDALIZAM, EZDEPEIZAM?!

Ako drugovi (iz SDP-a) i drugarice (iz SDA) smatraju da religijske zajednice treba da osmisle programe za djecu koja ne pohađaju izvanredno osmišljene predmete konfesionalnih vjeronauka, a koji bi se trebali zvali Kultura religija, Historija religija ili nešto slično, a čime bi bila obuhvaćena sva djeca koja ne pohađaju vjeronauku, samo su trebali kazati i mi bi svi zdušno na tome radili.    

Matematika je kriva što će u vjerskim zajednicama morati početi intenzivnije raditi na matematici a ne vjeronauci, na zbrajanju skupova i prebrojavanju (ne)manjinske djece i što će sada biti diskriminisani svi! Zbog toga će matematika biti kažnjena i diskriminisana! (za sada samo u Sarajevskom, a naša narodna izreka kaže: „Potkovao se konj (u Sarajevu?) pa i žabe digle noge!“)

Kako divno proljeće (a matematika ga upropasti)!  

 

 

Esmir M. Halilović  

 

1 komentar

Komentariši