U MEKKI, NA RUČKU KOD POSLANIKOVE, S.A.V.S., PORODICE

Jedna od najvećih blagodati islama jeste hadž. Hadž je prilika za duhovno čišćenje svakog pojedinca. Sigurno se u njemu kriju potencijali za usmjeravanje i muslimanskih masa i naroda.
U Mekki i Medini se osjeća jedan poseban duh islamskog bratstva i jedinstva. Muslimani iz svih krajeva svijeta (iz preko 170 zemalja svijeta!) dolaze na hadž i on je odlična prilika međumuslimanskih susreta, okupljanja, dogovora. Ono što je nekada zagovarano kao sveopći kongres muslimana svijeta. Nažalost, u praksi je to, uglavnom, prepušteno stihiji i slučaju. Veoma malo je organizovanosti i sistematičnosti u uzimanju kolektivnih duhovnih koristi za Ummet.
Ove godine sam očekivao puno više od hadža u tom pogledu, upravo radi „Arapskog proljeća“. Međutim, osim pojačanih sigurnosnih mjera te određene „atmosfere slobode“ više se nije moglo primijetiti.
Ipak, sa ovogodišnjeg hadža bih posebno izdvojio jedan detalj, koji mi je uljepšao cijeli hadž, i o kojem evo i dalje razmišljam. Naime, Uzvišeni Allah me počastio da budem gost, zajedno sa jednim prijateljem iz bošnjačkog konvoja hadžija, na ručku kod Poslanikovih, s.a.v.s., potomaka – Poslanikove, s.a.v.s., njegove, a.s., porodice u Mekki.
Sa Ebu Hamidom Idrizijem i njegovim sinom se znam već desetak godina, još od studija u Medini. Oni su direktni potomci Muhammeda, s.a.v.s. Trenutno žive u Mekki, ispod brda Sevr, na području Kureješevičke „pjeskovite zemlje“, – na području – kako mi je šejh Hamid rekao, gdje je mučen hazreti Bilal r.a.
Jedna od njihovih tradicija svake godine, jeste da okupe prijatelje i poznanike iz muslimanskog svijeta, na tradicionalnom ručku ili večeri, te da se razgovara o stanju muslimana u svijetu a posebno u državama iz kojih dolaze. Ove godine sam bio prisutan na ručku sa skupinom muslimana iz Francuske. Svi su porijeklom Arapi, međutim, veoma slabo govore arapski jezik, jer su njihovi preci doselili u Francusku koja je uzela svoj danak u asimilaciji.
Međutim, prijatno me iznenadilo da Poslanikovi, s.a.v.s., potomci tečno govore i engleski i francuski jezik! Također su informatički izrazito pismeni. Sve im to pomaže da budu aktivni sudionici raznim međumuslimanskim raspravama i razgovorima u Saudijskoj Arabiji, Francuskoj, Maroku, Rusiji…
Imaju nekoliko svojih web stranica na kojima zastupaju „Muhammedov, s.a.v.s., tarikat“! Ovaj Tarikat koji su osnovali unazad 10-ak godina ima za cilj da ispravi brojne zablude, zastranjivanja i pretjerivanja koja dolaze od šija, sufija, selefija i drugih!
Glavni postulat u cjelom tom Putu je lijepo ponašanje! Kažu da je jedna od glavnih zamjerki koje imaju spram selefija i vehabija to što se velika većina njih oholi (!) i imaju arogantno i neislamsko ponašanje! Također kažu da su u pogledu akide pretjerali i bespotrebno zbunjuju muslimane sa sitnim pitanjima i detaljima, unoseći sumnju i nejasnoće među muslimane.
Jedna od primjedbi koju smo imali prilike iznijeti je bila u vezi Arapa, a tiče se njihove pasivnosti i neorganiziranosti. Domaćini su nam pojasnili da često puta griješimo kada spominjemo Arape. Naime, učestala greška je da se stavlja znak jednakosti između pojma Arap i pojma Saudijac. Ili Arap – Kuvajčanin. Arapi sada žive na mnogo širem područuju od Arabije. Žive u Siriji, Jordanu, Mauritaniji, Sudanu, Libiji, Maroku… Šejh Hamid nam pojašnjava da je skoro cijelo pleme Kurejš, zajedno sa ostalim ashabskim plemenima, krenulo sa muslimanskim vojskama i četo puta se naselilo u novoosvojenim krajevima. U sadašnjim državama u kojima žive Arapi, često puta vlast imaju neka nova plemena (!) koja su mnogo kasnije prihatila islam. On nam objašnjava da i danas, nažalost, često puta kod Arapa preovladavaju upravo plemenske emocije i plemenski način organizovanja. To podrazumijeva da ima izrazito konzervativnih porodica, koje se ne mješaju ni sa drugim arapskim porodicama, kroz brak i sl., a kamoli sa ostalim muslimanima!
Još jedna zanimljivost, vezana za ovu časnu porodicu, je da svoju djecu prvo uče Kur'anu napamet, a tek ih potom šalju u osnovne škole!
Prijatno smo iznenađeni da su Poslanikovi, s.a.v.s., potomci ovako aktivni, društveno osvješteni, da aktivno prate stanje muslimana u cijelom svijetu i daju svoj doprinos popravci – islahu koliko god su u mogućnosti.

Komentariši